Verplichte informatie op de website conform de SFDR

a) Samenvatting

Deze informatie op de website houdt verband met Riverside Europe Fund VII, SCSp (het 'Fonds'). Riverside Europe Partners S.à r.l. treedt op als de beheerder van alternatieve beleggingsinstellingen (de 'abi-beheerder') van het Fonds. Het Fonds streeft ernaar te beleggen in kleine en middelgrote niet-beursgenoteerde bedrijven die hun hoofdkantoor hebben in de EER.

De Fonds promoot ecologische en sociale kenmerken door de volgende aspecten in aanmerking te nemen: (i) klimaatverandering, (ii) genderdiversiteit binnen de raad van bestuur, (iii) ESG-beleid en (iv) bijdrage aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) van de VN, zonder dat het een duurzame beleggingsdoelstelling heeft. Alle beleggingen van het Fonds zullen deze ecologische en sociale kenmerken promoten.

Het Fonds promoot deze kenmerken door vóór belegging bepaalde belangrijke prestatie-indicatoren van portefeuilleondernemingen te beoordelen die verband houden met de gepromote kenmerken (bijv. BKG-emissies of aantal vrouwelijke bestuursleden). Die belangrijke prestatie-indicatoren zullen ook na belegging worden gebruikt om de respectieve vooruitgang van de portefeuilleondernemingen te meten op het vlak van ecologische of sociale verwachtingen die het Fonds aan portefeuilleondernemingen kenbaar maakt. De vereiste data over portefeuilleondernemingen worden verzameld door de abi-beheerder en door externe dienstverleners.

Het beleggingsproces van het Fonds omvat regelmatig twee soorten due diligence met ESG-beoordelingen. Eén due diligence wordt uitgevoerd door de abi-beheerder, de andere wordt uitgevoerd door een externe dienstverlener.

Het Fonds is beperkt door de data die de portefeuilleondernemingen kunnen verstrekken en die het Fonds kan verzamelen. Het Fonds kan geen zekerheid bieden over de nauwkeurigheid van de data die zijn gebruikt om te meten hoe er aan de ecologische en sociale kenmerken van het Fonds is voldaan.

We, The Riverside Company, use statistical cookies to monitor how you and other visitors use our website. For more information, please consult our cookie notice.

This website uses cookies to ensure you get the best experience.    Accept  Decline